Hattens förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 20 i ”Hyresbostäders” lokaler med en tillhörande innergård.

"Den gröna förskolan mitt i city."

Sidor

onsdag 1 november 2017

Kemikaliesmart förskola

Idag sollar vi bort gamla träleksaker/ klossar ur förskolans sortiment.
Det kan finnas skadliga tungmetaller i färgade klossar, i dess pigment.
Tungmetaller såsom kadmium kan påverka njurarnas funktion och ha andra 
skadliga effekter på hälsan. Vi sollar bort träleksaker, äldre än 2007

Syftet är att minimera barns exponering för kemikalier i förskolemiljön.
Vi följer förskolans åtgärdsplan i olika nivåer och etapper.

Vi börjar här: Enkla åtgärder för en bättre hälsa!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar