Hattens förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 20 i ”Hyresbostäders” lokaler med en tillhörande innergård.

"Den gröna förskolan mitt i city."

Sidor

onsdag 24 maj 2017

systematiskt kvalitetsarbetesystematiskt kvalitetsarbete på enheten Hatten, Hantverkaren och Tuppens förskolor.
här visar vi hur vi tar tillvara på vårdnadhavares enkätsvar och följer upp svaren.
 • Vårdnadshavares enkätsvar presenteras genom att anslås i förskolans entréer. Förskolan skriver en kvalitetsrapport som lämnas in till kommunen i slutet av läsåret. Alla förskolors kvalitetsrapporter sammanställs av strateger i en forskning och utvecklingsgrupp. Strategerna lämnar sammanställningen av nuläge, analys och utvecklingsområden till Norrköpings Kommuns politiker. Därefter formulerar politikerna nya mål och riktlinjer i en uppdragsplan för hela utbildningskontoret.Kick off v 33 augusti


 • Presentation av enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Presentation och start av implementering av likabehandlingsplan
 • Planera Hur arbetslaget ska jobba med enhetens utvecklingsområde för att utveckla arbetssätt och metoder mot förskolans prioriterade mål (mall del 1 a)


Uppstartsveckor augusti – september


med inskolning och introduktionstid för alla med fokus att lära känna varandra, verksamheten, miljöer och material. 


 • Under perioden: Observera och dokumentera barns intressen, förmågor och behov. Vad ser vi barnen fångas av? Gemensamt fokus? På gång i gruppen / vad verkar hett? Ser vi något som smittar? Var nyfiken på barnens strategier och lärprocesser. Samla dokumentation, alster och barnens görande.


Reflektion halvdag / kompetensutveckling halvdag helgdag i mitten av höstterminen


 • Titta på dokumentationerna från introduktionstiden – planera för projektstart (mall del 1 b)
 • kompetensutveckling för hela enheten, med koppling till kommungemensam verksamhetsidé.
  Veckoreflektion.
  Varje vecka, 2 timmar, reflektion med arbetslaget. Reflektera över dokumentation från verksamheten. Dokumentationen är motorn i projektet. Som stöd: individuella dokumentationer/ bilder och alster från barnens utveckling och lärande, dokumentation från projekt, läroplanslotus och lpfö 98/16 – utvärdera och planera utmaningar och aktiviteter. Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av verksamheten.


Delutvärdering och kompetensutveckling: januari heldag 


Utgå från planering och genomförande av höstens verksamhet.


 • Arbetslagets nulägesbeskrivning av enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål
  (mall 2 a)


 • Projektinriktat arbetssätt: Vad har vi berört under hösten? Vilka förmågor har utvecklats. Vilka områden ser vi behov av att erbjuda mer av i verksamheten. (läroplanslotus) och hur?
  (mall 2 b)
 • Kompetensutvecklingsdag halv


Utvärdering av läsåret heldag i juni


 • Utvärdera enhetens prioriterade mål – samt arbetslagets nulägesbeskrivning koppling till verksamhetsiden (mall del 3 a)
 • Utvärdera verksamheten – sätt att organisera arbetet/arbetssätt/pedagogroll (mall del 3 b)
 • Utvärdera Årshjul, gruppper, ansvarsuppgifter, mötesformer, kompetensutveckling – hela förskolan
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – återkoppling medarbetarenkät och praktiskt arbeta fram styrkor och förbättringsområden.
 


Kompetenshöjande insatser / kopplade till verksamhetens utvecklingsområden 2017 – 2018


 • Hjärt och lungräddning
 • brandutbilning
 • SOL – språk och lärande uppsamlingsheat. vt – ht 2017
 • Inspirationsföreläsningar och workshops – pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbetssätt kreativt centrum
 • Inspirationsföreläsningar matematikcentrum
 • Studiebesök – andra förskolors verksamheter
 • Barn som väcker funderingar – elevhälsan.
 • Workshops – inspiration – vi lär av varandra
   


 


 vid frågor om kvalitetsarbetet på våra förskolor så får ni så gärna höra av er till mig eller personalen Med vänlig hälsning Catherine Molander, förskolechef

tisdag 23 maj 2017

Skapande

Skapande ute i det gröna....

Solen och värmen lockar fram målarglädjen hos barnen...

Yngre såsom äldre barnen samlas kring staffliet
och beundrar varandras målningar....

Målningarna får pryda och glänsa förskolans väggar utomhus.
tisdag 16 maj 2017

Språk och lärande

Idag sjunger vi på samlingen....


Att sjunga är ROLIGT samtidigt som barnen stimuleras i språket...

Vi lär oss färger, former och benämner det vi ser...
Många barn vill berätta till bilderna....spännande historier.
Vi lär oss av varandra...

I sången lär vi oss att lyssna in och  följa en melodi.
Vi får en känsla av rytm och rörelser...

Härligt!!!
Det grönskar på vår gård...


Träden är väldigt mycket gröna nu och det doftar gräs, uppmärksammar barnen

Barnen går runt på gården och fotograferar med Ipaden....

Lövkronan är grön...


Körsbärsträden står i blom.....


Vi blickar ut.....mot granngården...


Buskarna grönskar...


Närbild på bladen i buskarna....


Solen skiner, barnen leker och utforskar.
En härlig förmiddag på gården..

tisdag 9 maj 2017

Vi håller Norrköping Rent!

Här kommer några bilder från skräpplockardagen.

En gemensam aktion mot nedskräpning och givetvis ville vi delta. 
Den arrangerades av Håll Sverige Rent. Att plocka skräp är ett 
konkret sätt att påverka sin närmiljö till det bättre och skapa en stolthet 
över platsen man bor på.

Denna dag tänkte vi lite extra på vårt gemensamma ansvar
att värna om vår jord. 

Vi ville sprida en medvetenhet kring hur våra val kan påverka 
vårt liv direkt och indirekt samt ge konsekvenser för framtiden...

Ett viktigt arbete för en hållbar utveckling...


Med brinnande engagemang....


...en gemensam vandring mot en mer grönare värld....


Med handskarna på och påsarna redo....Nu kör vi!!Oj oj plast...vad händer om en Igelkott fastnar i den här?
Vad händer om fåglarna får i sig plasten?
Vad händer om plasten hamnar i våra sjöar och hav?


...mer plast som inte ska ligga ute och skräpa....


..cigaretter, snus, och frigolit.....


...lock, ballonger, kapsyler, glasspinnar, godispapper mm


Vad tokigt! Hur tänkte man här?
Det ligger skräp på marken BREDVID en tom skräpkorg?


Väl tillbaka på förskolan tittade vi närmare på allt skräp vi funnit. 

Vad kommer skräpet ifrån? 
Vad är det för material? 
Hur kan vi återvinna materialet?

Vi beslutade att göra ett: skräp collage
Konst som påminner oss och får oss att fundera vidare...


Heja barnen på Hatten! Ett väl utfört uppdrag!

Miljö hjältarna tilldelades diplom och applåder...
måndag 8 maj 2017

En födelsedagsstol!

 Här skapar vi en födelsedagsstol som barnen får sitta på när någon fyller år. =)


 
Här utvecklar barnen sin skapande förmåga samt sin förmåga genom att förmedla upplevelser, åsikter, tankar samt erfarenheter i ämnet bild. De utvecklar även motoriken och koncentrationen genom att måla stolen samt att de lär sig begreppen på färger. (Skolverket, 2016) 
lördag 6 maj 2017

Veckans aktiviteter


Promenad på skräpplockarveckan

Målar burkar åt babblarna... Och lite på händerna också

Vi mäter, klistra, räknar...vi gör en hoppe hage

torsdag 4 maj 2017

Håll Sverige rent

Idag har vi skräpplockardag och vi är i skogen 
Där vi hittade mycket plast och cigarettfimpar.

onsdag 3 maj 2017