Hattens förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 20 i ”Hyresbostäders” lokaler med en tillhörande innergård.

"Den gröna förskolan mitt i city."

Sidor

tisdag 24 januari 2017

Utforskande, lek och lärande

Förskolans vattenlabb med spännande utforskande material


Vad flyter? Vad sjunker?


Hur mycket vatten rymms i rören? 
Vilken behållare rymmer mest/minst vatten? 
Finns det några med lika mycket vatten?


Barnen skapar rörelse. De testar olika verktyg. 
Här används en visp, hastiga, och rytmiska rörelser. 
Alla vill prova. Det bildas vågor, bubblor och virvlar. 

Havet stormar, reflekterar barnen


Hur får jag fast snurran? Problemlösning....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar