Hattens förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 20 i ”Hyresbostäders” lokaler med en tillhörande innergård.

"Den gröna förskolan mitt i city."

Sidor

torsdag 26 januari 2017

PLUPP!

Här spelar vi Plupp-spelet med russin. 
Givetvis kan man byta ut russinen mot andra nyttigheter.

Spelet börjar med att gruppen kommer överens om en Plupp ruta. 
Under tiden blundar spelaren. Den som spelar får äta russinen
från rutorna, i valfri ordning. När spelaren hamnar på plupprutan,
ropar de övriga PLUPP!! Då får man sluta äta russinen. 
Efteråt räknar vi antal tomma rutor, antal russin spelaren hann äta.

Ett roligt, spännande spel där vi övar på turtagning, samspel, räkna/antalsuppfattning.

Prova gärna hemma! Byt gärna ut russinen mot morotsskivor, gurkstavar mm


Lek ute på gården

Barnen leker många roll-lekar. Gården är en härlig mötesplats 
att mötas i. Här flödar fantasin...

Barnen berättar om alla spännande ingredienser.

Idag får vi smaka på en banantårta med socker, mjöl, bakpulver,
bananer, ägg, mjölk...


Här firas födelsedagar med smaskiga tårtor.
Här bakas en ckokladtårta till kalaset. 

En tårta med grädde, powdermilk, choklad, äpplen, 
ägg, socker, salt och peppar..spännande smaker :)

tisdag 24 januari 2017

Utforskande, lek och lärande

Förskolans vattenlabb med spännande utforskande material


Vad flyter? Vad sjunker?


Hur mycket vatten rymms i rören? 
Vilken behållare rymmer mest/minst vatten? 
Finns det några med lika mycket vatten?


Barnen skapar rörelse. De testar olika verktyg. 
Här används en visp, hastiga, och rytmiska rörelser. 
Alla vill prova. Det bildas vågor, bubblor och virvlar. 

Havet stormar, reflekterar barnen


Hur får jag fast snurran? Problemlösning....

måndag 23 januari 2017

måndag 9 januari 2017

minnesanteckningar från Samråd ht 2016Minnesanteckningar Samråd ht 2016 Hattens förskola

 • Förskolechef informerade om samråd som forum och varför förskolan ska erbjuda Samråd.  

 • En mötesplats där vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter i olika frågor
 • Information om kommande beslut i frågor som är intressanta för de grupper som är representerade. På så vis ges möjlighet att påverka besluten i god tid och det blir en reell möjlighet till inflytande. Forum för samråd är inget beslutande organ
 • samråd kan innehålla frågor som rör exempel: Budget, Organisation, Värdegrund, Kvalitets- och utvecklingsarbete, Arbetsmiljö, Inne/Utemiljö/pedagogisk verksamhet, Lagar, riktlinjer och styrdokument
 • Frågor som avser enskilda barn, grupper eller arbetslag, ska inte tas upp i samrådet.
   

 • Systematiskt Kvalitetsarbete

 • Vi gick ut med en enkätundersökning till vårdnadshavare under våren 2016. En återkommande enkätundersökning som alla vårdnadshavare i Norrköpings förskolor får svara på. Enkätsvaren är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och sammanställs i den rapport som förskolan lämnar in varje år till utbildningskontoret och våra politiker. Vi kommer hänga upp sammanställningen av era enkätsvar i hallen på förskolan för den som är intresserad. Tyvärr hade vi en svag svarsfrekvens – då få svarade. Era svar är viktiga för förskolans analys om vad som är bra och vad som behöver utvecklas
 • De vårdnadshavare som deltog vid samrådet ansåg att ju fler alternativ på att bli erbjuden att svara desto bättre. Ex via mail, ipad/dator på förskolan, papper.  
   

 • Vi kommer ha ett Fokusområde vid varje samråd – vid detta samråd var det förskolans värdegrundsarbete som presenterades av förskolans värdegrundsgrupp tillsammans med utvecklingspedagogen.

 • lagar och regelverk om likabehandling och rutingång vid kränkning

 • om arbetet på förskolan; barns, pedagogers och vårdnadshavares delaktighet. För att få informationen kan du läsa vår likabehandlingsplan på Hattens hemsida. Stephan Anderson - Kommunens barn och elevombud - har träffat Hattens personal på förskolans kompetensutvecklingsdag oktober 2016. 
 • På samrådet var förskolan nyfiken på vårdnadshavarens funderingar om vikarier och vilken information/förväntningar som behöver finnas med i en vikariepärm till Hattens vikarier. Det professionella förhållningssättet var viktigt enligt vårdnadshavare.
   

 • Önskemål om fokusområde på nästa samråd vt 2016 – övergångar