Hattens förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 20 i ”Hyresbostäders” lokaler med en tillhörande innergård.

"Den gröna förskolan mitt i city."

Sidor

torsdag 15 oktober 2015

Matematik

Mattemaskar

De flesta barnen tycker om att räkna. Barnen räknar långt och "rabbelräknar" ofta en melodisk räkneramsa. Genom mattemaskarna får barnen en djupare förståelse för siffror, antal och mängd. Maskens hus är numrerade från 1-10. Det finns 10 stycken slingriga maskar som ska hitta hem till "rätt" hus. Maskarna har olika många pärlor och blir därmed olika långa. Vi jämför längder samt benämner färgerna. Ibland gömmer sig en del av masken inne i huset varvid vi kommer in på bråktal och termer som "hälften", en fjärdedel, tre åttondelar osv. Vi använder oss utav addition och subtraktion. Vi har även möjlighet att plocka bort hus och komma in på jämna och ojämna tal. 

Barns inflytande och delaktighet i fokus: Barnen har målat husen samt pärlat maskarna. Maskarna används bl.a. under samlingen och är placerade på barnens nivå i matematik verkstaden, tillgängliga för alla nyfikna barn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar