Hattens förskola ligger på Knäppingsborgsgatan 20 i ”Hyresbostäders” lokaler med en tillhörande innergård.

"Den gröna förskolan mitt i city."

Sidor

onsdag 11 mars 2015

Vi skapar!

Barnen på lilla björn vill ofta ta fram olika material för att limma, pyssla och skapa. 
För att utmana detta skapande tog vi in olika naturmaterial från gården som vi sedan undersökte och pratade om. 

I läroplanen för förskolan Lpfö 98, rev. 2010 har förskolan som mål att varje barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och samband i naturen genom att ta in och samtala om olika naturmaterial så skapas möjligheter att synliggöra naturvetenskapen.
I läroplanen för förskolan Lpfö 98, rev. 2012 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga samt sin förmåga att skapa med hjälp av olika material och redskap.
Sedan fick naturmaterialen ligga till grund för skapande.
Så här kan det se ut när det skapas med det vi hittar på gården!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar